Ochrana osobných údajov a cookies

Záleží nám na tom, aby ste si vychutnali nielen moju čokoládu, ale aj pobyt na tejto webovej stránke. Preto vás chcem ubezpečiť, že som prijala všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sú šifrované a chránené na zabezpečených dátových serveroch.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť MS – Chocolaterie s. r. o., 100, 072 14 Vysoká nad Uhom, Slovensko, zapísaná 25. februára 2016, IČO: 50163124 , IČ DPH: SK2120205296 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Adresa: MS – Chocolaterie s.r.o., 100 072 14 Vysoká nad Uhom

e-mail: mariasoltesfajdelova@gmail.com

mobil: +421 948 555 108

Aké typy osobných údajov zbierame a prečo ich potrebujeme?

Dopyty z webových formulárov

 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • E-mail

Fakturácia a ekonomické náležitosti

 • Obchodný názov
 • Fakturačná adresa
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ neodovzdáva osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ), ani medzinárodnej organizácii.

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás chránené v bezpečí. Na to sme vykonali všetky technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch. 

Ako dlho uschovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje uschovávame na čas nevyhnutný pre výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a pre uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. 

Osobné údaje, ktorých uschovanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia, musíme uschovávať na čas stanovený príslušným právnym predpisom, a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch trvá táto doba spravidla 10 rokov.

V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uschovávame vaše údaje do momentu odvolania vášho súhlasu. 

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:

 • právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
 • právo na prístup k údajom
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo vzniesť námietku
 • právo na podanie sťažnosti
 • právo na prenos údajov
 • právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov

Právo na doplnenie a opravu

Ak sú vaše údaje uvedené nesprávne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy mariasoltesfajdelova@gmail.com a požiadať nás o opravu či doplnenie údajov.

Prístup k údajom

Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame. Tiež môžete požiadať o informáciu, za akým účelom uschovávame vaše údaje, komu ich poskytujeme a ako dlho ich budeme uschovávať. Tieto informácie môžete požadovať prostredníctvom e-mailovej adresy mariasoltesfajdelova@gmail.com

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v týchto prípadoch:

 • Ak namietate správnosť osobných údajov. V takom prípade môžete požadovať obmedzenie spracovania údajov do doby, než sa overí správnosť osobných údajov.
 • Ak je pracovanie vašich osobných údajov nezákonné.
 • Ak už vaše osobné údaje nie sú potrebné na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov.
 • Ak namietate podľa predchádzajúceho bodu spracovanie vašich osobných údajov

Právo na vznesenie námietky

Ak existuje dôvod týkajúci sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Právo na podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov nájdete tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame (s výnimkou údajov, ktoré musíme uschovávať podľa zákona), a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované.
 • Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov.
 • Osobné údaje boli spracované nezákonne.
 • Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy.
 • Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov.

Súbory cookies

Aby sme zabezpečili riadne fungovanie tejto webovej lokality, ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo v mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uschováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookie pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návštevnosti webstránky.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti nájdete napríklad na tejto stránke: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Analytické cookies

Táto stránka využíva službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies a je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:
– prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,

– remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),
– rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na tejto stránke: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008.

Pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný na tejto stránke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout